Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 199

Hoạt động có hiệu quả 133 Phiếu bầu
66.83%
Hoạt động không hiệu quả 51 Phiếu bầu
25.63%
Không có ý kiến 15 Phiếu bầu
7.54%
  Đóng