Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 194

Hoạt động có hiệu quả 128 Phiếu bầu
65.98%
Hoạt động không hiệu quả 52 Phiếu bầu
26.80%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.22%
  Đóng