Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 192

Hoạt động có hiệu quả 127 Phiếu bầu
66.15%
Hoạt động không hiệu quả 51 Phiếu bầu
26.56%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.29%
  Đóng