KÝ HỢP TÁC GIỮA HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM VÀ HỘI NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN VIỆT NAM

BBT: Ngày 3/6/2022 tại trụ sở Tập đoàn Quế Lâm, Hội Làm vườn Việt Nam và Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam cùng ký thỏa thuận hợp tác ĐỒNG HÀNH “SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ, NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN”  nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đảm bảo ATTP, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nghề làm vườn ở Việt Nam.

KÝ KẾT HỢP TÁC GIỮA

HỘI LÀM VƯỜN VIỆT NAM VÀ HỘI NÔNG NGHIỆP TUẦN HOÀN VIỆT NAM

 

1. Mục đích hợp tác

Phát huy thế mạnh của mỗi bên, Hội Làm vườn Việt Nam và Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam cùng thỏa thuận thực hiện hợp tác nhằm góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đảm bảo ATTP, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Nội dung và hình thức hợp tác

2.1. Trao đổi thông tin, tuyên truyền

a) Nội dung tuyên truyền:

(i) Hai Bên trao đổi, thông báo cho nhau biết các nội dung về:

- Tôn chỉ, mục đích, chủ trương, định hướng, kế hoạch hoạt động trọng tâm của mỗi Bên; chương trình, kế hoạch, thỏa thuận hợp tác giữa 2 Bên;

- Các mô hình, TBKT nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn được mỗi Bên áp dụng có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp và nghề làm vườn;

- Các hội nghị phổ biến chủ trương, chính sách, các hội thảo, tập huấn liên quan đến nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn mà mỗi Bên tổ chức.

(ii) Hai Bên phối hợp trong công tác vận động tuyên truyền, phổ biến kiến thức nhằm nâng cao nhận thức của hội viên, nông dân, cộng đồng và toàn xã hội về phát triển nền nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đảm bảo ATTP, hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Hình thức tuyên truyền:

(i) Thông qua Website của mỗi Hội; Tạp chí Kinh tế nông thôn của Hội Làm vườn Việt Nam; Tạp chí/đặc san Nông nghiệp Tuần hoàn của Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam

(ii) Thông qua các tài liệu, ấn phẩm, đĩa CD do mỗi Bên hoặc hai Bên phối hợp phát hành;

(iii) Thông qua các sự kiện (hội nghị, hội thảo, hội thi, diễn đàn...) do mỗi Bên hoặc hai Bên phối hợp tổ chức.

(iv) Hai Bên phối hợp trong việc tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc.

2.2. Phối hợp xây dựng các mô hình vườn hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với tiêu thụ sản phẩm

a) Hội Làm vườn Việt Nam thông qua các Hội thành viên cấp tỉnh sẽ giới thiệu với Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam một số HTX, Tổ hợp tác, trang trại, nhà vườn là hội viên có khả năng và tự nguyện tham gia vào kế hoạch xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với tiêu thụ sản phẩm.

b) Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam tiến hành khảo sát hiện trạng từng mô hình; đề xuất áp dụng các TBKT để hoàn thiện quy trình sản xuất và phương án tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao cho mỗi bên.

c) Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam và Hội Làm vườn Việt Nam thông qua các Hội thành viên và đơn vị trực thuộc tại cơ sở cùng tổ chức, lựa chọn các cá nhân làm mô hình và các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ký kết thỏa thuận liên kết sản xuất theo Quy trình mà hai bên đã thống nhất, đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó nêu rõ trách nhiệm của mỗi bên tham gia mô hình.

d) Hai Bên phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các nhà vườn làm mô hình về vườn hữu cơ, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn các quy định về quản lý vật tư nông nghiệp, ATTP, thị trường tiêu thụ…

đ) Hai Bên phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai, giám sát đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng, ATTP và được doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm theo thỏa thuận đem lại hiệu quả cho nhà vườn và doanh nghiệp.

e) Hai Bên phối hợp sơ kết, tổng kết, kịp thời điều chỉnh, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng các mô hình.

2.3. Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, chuyển giao các TBKT mới nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn

- Hai Bên phối hợp tổ chức sinh hoạt, trao đổi giữa Hội đồng khoa học, các chuyên gia, các cá nhân và đơn vị trực thuộc tại các địa phương của mỗi Bên để thảo luận những vấn đề phát sinh trong sản xuất, đúc rút các TBKT mới được khẳng định có hiệu quả trong sản xuất để tuyên truyền, giới thiệu áp dụng trong sản xuất nông nghiệp và phát triển nghề làm vườn.

- Hai Bên phối hợp xây dựng, ban hành tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn áp dụng trong sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển nghề làm vườn nói riêng.

- Hai Bên phối hợp tổ chức đào tạo, tập huấn về TBKT về nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, các quy định quản lý, yêu cầu của các hiệp định thương mại tự do cho các hội viên, đối tác của mỗi Bên.

- Hai Bên phối hợp chuyển giao các TBKT, đặc biệt là các phân bón hữu cơ vi sinh, các chế phẩm vi sinh và các giải pháp hữu cơ khác nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp và nghề làm vườn hữu cơ tại Việt nam.

2.4. Phối hợp phát triển hội viên của mỗi Bên

Hai Bên phối hợp tuyên truyền tôn chỉ, mục đích, điều lệ của mỗi Bên và khuyến khích hội viên của mình tham gia là hội viên của Hội đối tác trên cơ sở tự nguyện, phù hợp điều lệ của mỗi Bên.

Một số hình ảnh buổi lễ ký kết hợp tác

IMG_20220603_210806 (600 x 450)

 IMG_20220603_210749 (1) (600 x 387)

Ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch VACVINA và ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch VACA ký văn bản hợp tác

IMG_20220603_210839 (600 x 450)

IMG_20220603_210827 (600 x 450)

IMG_20220603_210718 (600 x 450)

IMG_20220603_210902 (600 x 450)

IMG_20220603_210927 (600 x 450)

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 19
  • Lượt xem theo ngày: 367
  • Tổng truy cập: 4422727