Quy chế tặng thương Kỷ niệm chương vi sự nghiệp VAC

Quy chế tặng thương Kỷ niệm chương vi sự nghiệp VAC
BBT xin giới thiệu Quy chế Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VAC để các đơn vị tham khảo 

QUY CHẾ

XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP VAC"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 09   /QĐ-HLV  ngày 19/01/2016 của Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

 1. Quy chế này quy định đối tượng, tiêu chuẩn và thủ tục xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VAC".
 2. Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp VAC" (sau đây gọi tắt là Kỷ niệm chương) là hình thức ghi nhận công lao của các cá nhân đã đóng góp cho sự nghiệp Phát triển kinh tế VAC của đất nước.

Điều 2. Nguyên tắc xét tặng Kỷ niệm chương

 1. Kỷ niệm chương được tặng một lần cho cá nhân, không có hình thức truy tặng.
 2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương phải được thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình được quy định tại Quy chế này, đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ, công khai.
 3. Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương được nhận Kỷ niệm chương theo Quyết định của Chủ tịch Hội Làm vườn Việt Nam.

 

Chương II
ĐỐI TƯỢNG VÀ TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 3. Đối tượng xét tặng Kỷ niệm chương

1). Cán bộ, nhân viên đang công tác trong tổ chức Hội Làm vườn các cấp.

2). Cá nhân ngoài tổ chức Hội Làm vườn Việt Nam có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế VAC

Điều 4. Tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương

 1. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này:

a). Cá nhân phải có thời gian công tác trong tổ chức Hội từ 10 năm trở lên và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

b). Các trường hợp được xét tặng sớm hơn thời gian quy định tại khoản 1 Điều 3:

+ Cá nhân đã đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) của Hội các cấp từ đủ một nhiệm kỳ trở lên, có công lao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đóng góp trực tiếp cho sự phát triểnkinh tế VAC;

+ Cá nhân đương nhiệm là UVBCH Hội Làm vườn cấp Trung ương, tỉnh, huyện

 1. Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này, phải đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
 2. a) Cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải thưởng tỉnh, quốc gia, có giá trị thiết thực phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế VAC;
 3. b) Trường hợp đặc biệt tặng cho cá nhân có công lao đóng góp lãnh đạo, chỉ đạo cho phong trào làm VAC, ủng hộ tài chính, hiện vật để tăng cường cơ sở vật chất cho tổ chức Hội được tổ chức Hội các cấp xác nhận.
 4. Các trường hợp chưa được xét Kỷ niệm chương:
 5. a) Cá nhân có đủ thời gian công tác quy định tại khoản 1 Điều 3 nhưng bị kỷ luật từ mức khiển trách đến dưới mức buộc thôi việc, chỉ được xét tặng Kỷ niệm chương sau 2 năm, tính từ thời điểm có quyết định xóa kỷ luật. Thời gian chịu kỷ luật không được tính để xét tặng Kỷ niệm chương.
 6. b) Cá nhân bị hình thức kỷ luật buộc thôi việc, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc có liên quan đến các vụ án hình sự mà chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được xét tặng Kỷ niệm chương.

Chương III
QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 5. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này

 1. Có bản tóm tắt thành tích.
 2. Chủ tịch Hội làm vườn tỉnh.TP căn cứ tiêu chuẩn xét, và hồ sơ có văn bản đề nghị gửi Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam .

Điều 6. Quy trình xét tặng Kỷ niệm chương đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy chế này

 1. Có bản tóm tắt thành tích.
 2. Hội Làm vườn tỉnh/TP, các đơn vị trực thuộc Hội lập danh sách các cá nhân có đủ tiêu chuẩn quy định và được các tổ chức Hội cấp huyện, xã đề nghị, báo cáo Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội Làm vườn tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, làm văn bản (có hồ sơ kèm theo) gửiVăn phòng Trung ương Hội Làm vườn Việt Nam.

.

Chương IV
HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 7. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương

 1. Hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quy chế này.
 2. a) Hồ sơ của cá nhân:

- Bản tóm tắt thành tích cá nhân viết rõ ràng, không tẩy xóa;

- Bản sao các quyết định (hoặc giấy chứng nhận) đạt danh hiệu thi đua.

 1. b) Hồ sơ của Hội Làm vườn cấp tỉnh đề nghị

- Công văn đề nghị;

- Danh sách các cá nhân được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương.

Điều 8. Thời gian nộp hồ sơ xét tặng Kỷ niệm chương

 1. Kỷ niệm chương được xét tặng hàng năm nhân dịp kỷ niệm ngày lễ thành lập Hội Làm vườn Việt nam và Hội Làm vườn các cấp;
 2. Hàng năm, các đơn vị và tổ chức Hội Làm vườn cấp tỉnh lập hồ sơ và gửi về Văn phòng Trung ương Hội trước ngày 15 tháng 8. Văn phòng Trung ương Hội là cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng của Trung ương Hội có trách nhiệm tiếp nhận, xem xét hồ sơ, trình Chủ tịch Hội ra quyết định tặng Kỷ niệm chương.
 3. Đối với các cá nhân thuộc trường hợp đặc biệt thì không nhất thiết phải thực hiện theo quy chế này.

Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ XÉT TẶNG

KỶ NIỆM CHƯƠNG

Điều 9. Xử lý vi phạm về xét tặng Kỷ niệm chương

 1. Cá nhân nào báo cáo không trung thực về các tiêu chuẩn quy định để được xét tặng Kỷ niệm chương thì bị thu hồi Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận.
 2. Hội đồng Thi đua Khen thưởng Hội Làm vườn Việt nam có trách nhiệm xem xét, trình Chủ tịch Hội Làm vườn Việt nam quyết định việc thu hồi Kỷ niệm chương

Điều 10. Giải quyết khiếu nại về xét tặng Kỷ niệm chương

Trình tự, thủ tục, thời hạn và thẩm quyền khiếu nại về việc xét tặng Kỷ niệm chương thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại./.

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

GS.TS Ngô Thế Dân

Gửi ý kiến của bạn


Quảng cáo phải vị trí 1

Video Clip

» Chương trình Hãy hỏi để biết, ngày 13/7/2015
»  Mô hình trồng cây nha đam hiệu quả cao
» Kỹ thuật chăm sóc cây chanh dây chanh leo vào mùa mưa
» Mô hình trồng cây chanh dây hiệu quả ở Lâm Đồng
» Mô hình nuôi vịt trời theo hình thức chăn thả hiệu quả ở Đồng Nai
» Kỹ thuật trồng và chăm sóc dưa lê Hoàng Hà
»  Tư vấn nhà nông: Giải pháp phát triển hồ tiêu bền vững
» Kinh nghiệm cho quả vải ngay trên thân cây

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 

Thông tin tiện ích

Quảng cáo phải 2 Sito Viet Nam Quảng cáo phải 3 Khoa hoc Phong Thuy
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

 • Trực tuyến: 12
 • Lượt xem theo ngày: 1291
 • Tổng truy cập: 2543293