Kết quả
Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Tổng lượt bình chọn : 198

Hoạt động có hiệu quả 132 Phiếu bầu
66.67%
Hoạt động không hiệu quả 52 Phiếu bầu
26.26%
Không có ý kiến 14 Phiếu bầu
7.07%
  Đóng