CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NN&PTN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 150/QDTTg VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN ĐẾN 2030

BBT: Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1909/QĐ-BNN-KH về Chương trình hành động thực hiện Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2030.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ NN&PTN

THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 150/QD-TTg 

VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN ĐẾN 2030

 

I. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Tốc độ tăng trưởng GDP nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 2,5 - 3%/năm, tốc độ tăng năng suất lao động nông lâm thủy sản đạt bình quân từ 5,5 - 6%/năm.

- Mở rộng và phát triển thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu. Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu nông làm thủy sản đạt bình quân từ 5 - 6%/năm.

- Nâng cao thu nhập người dân, giảm nghèo bền vững. Thu nhập của cư dân nông thôn cao hơn 2,5 - 3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn giảm bình quân 1 - 1,5%/năm.

- Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội giảm xuống dưới 20%, tỷ lệ lao động nông nghiệp được đào tạo đạt trên 70%.

- Cả nước có ít nhất 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trên 70% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 35% số đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Phát triển nền nông nghiệp xanh, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, phấn đấu giảm phát thải khí nhà kính 10% so với năm 2020. Tỷ lệ che phủ rùng duy trì ổn định ở mức 42%, diện tích rừng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt trên 1 triệu ha.

Tăng diện tích các khu bảo tồn biển, ven biển đạt 3 - 5% diện tích tự nhiên vùng biển quốc gia.

II. Các giải pháp chính

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động.

2. Rà soát, hoàn thiện và triển khai có hiệu quả cơ chế, chính sách đột phá trong phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

3. Đổi mới và nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ, ngành.

 

4. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

5. Thu hút các nguồn lực để phát triển ngành nông nghiệp, tăng cường bảo vệ mội trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống, giảm nhẹ tác động của thiên tại, dịch bệnh.

6. Tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế.

7. Thực hiện tốt công tác thông kê, giám sát, đánh giá; đẩy mạnh thi đua, khen thưởng.

III. Phân công các nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thuộc Bộ NN&PTNT, các địa phương ( xem file phụ lục kèm theo)

- Quyết định của Thú tướng Chính phủ: QĐ 150 -Ttg - Chiến lược phát triển nông nghiệp- nông thôn Việt Nam

 

- Quyết định của Bộ NN&PTNT: 150 QD TTg - Quyet dinh - Chuong trinh hanh dong MARD

- Chương trình hành động của Bộ NN&PTNT: 150 QD TTg - Chuong trinh hanh dong MARD

- Phân công nhiệm vụ: Phan cong trien khai nhiem vu

 

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 44
  • Lượt xem theo ngày: 4802
  • Tổng truy cập: 2882894