Diễn đàn Vai trò HLV VN trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững

BBT: Ngày 29 tháng 10 năm 2019 tại Hà Nội, Hội Làm vườn Việt Nam (HLV VN) hợp với Mạng lưới Phát triển nguồn nhân lực nông thôn Việt Nam (VietDHRRA) tổ chức Diễn đàn “Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam”. Tham dự diễn đàn có sự tham gia của lãnh đạo HLV, các cán bộ khoa học ở trung ương và địa phương. Tại diễn đàn này cớ 3 tham luận của các cán bộ khoa học trình bày về các nội dung hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, vai trò ngành nông nghiệp và Hội Làm vườn Việt Nam trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Khai mạc tại Diễn đàn, GS.TS. Ngô Thế Dân, Chủ tịch HLV VN cho biết: Nước ta đã đạt được nhiều thành tựu về phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, như tốc độ tăng trưởng GDP, tỷ lệ giảm nghèo bền vững, phổ cập giáo dục, tiếp cận các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, Hội Làm vườn Việt Nam luôn quan tâm và tích cực triển khai các hoạt động góp phần vào sự phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn.Các mô hình do Hội Làm vườn khởi xướng và vận động đã góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, từng bước vươn lên làm giàu của nông dân nhiều địa phương trong cả nước. Những năm gần đây, các mô hình vườn mẫu, vườn hữu cơ, trang trại sinh thái, mô hình VACR, VACB đang được xây dựng và nhân rộng tại nhiều địa phương, góp phần đáng kể vào bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan và xây dựng nông thôn mới.Thúc đẩy mô hình kinh tế VAC và kinh tế vườn theo hướng bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hội Làm vườn.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng, Phó chủ tịch HLV VN, Chủ tịch AsiaDHRRA, trình bày bài tham luận: “Hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững ở Việt nam” cho biết: Việt Nam xác định duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển; xây dựng một xã hội Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh và bền vững.Về giải pháp phát triển bền vững những năm tới, PGS.TS. Nguyễn Xuân Hồng cho rằng, cần nâng cao nhận thức và hành động của toàn xã hội về phát triển bền vững và các mục tiêu phát triển bền vững.

TS. Nguyễn Đồng Quảng, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tình bày tham luận: “Vai trò của ngành nông nghiệp hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững” cho biết:  năm 2012, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2050, xác định, tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng của phát triển bền vững, đảm bảo phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững và góp phần quan trọng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Năm 2018, Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động Quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển bền vững, xác định rõ: Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia. Theo TS. Nguyễn Đồng Quảng, tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn có vai trò quan trọng, đóng góp lớn để xây dựng kinh tế xanh, đây là nền tảng để hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.

TS. Đỗ Văn Hòa, Chánh văn phòng HLV VN trình bày tham luận “Vai trò HLV VN hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững”, cho biết: Phát triển bền vững là một trong những tôn chỉ mục đích của HLV VN đã ghi trong điều lệ Hội. Trong hơn 33 năm xây dựng và phát triển, HLV VN đã góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc như: xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh lương thực và cải thiện dinh dưỡng; phát triển VAC theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình VAC sản xuất bền vững, hiệu quả phù hợp với từng vùng sinh thái; nâng cao kiến thức cho nông dân thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, tập huấn. Những hoạt động của Hội đã và đang thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Nhà nước cần có chính sách và giải pháp hỗ trợ cho các tổ chức hội xã hội nghề nghiệp để đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu phát triển bền vững nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng./.

Gửi ý kiến của bạn


Tin mới hơn

Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 43
  • Lượt xem theo ngày: 4631
  • Tổng truy cập: 2882723