Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn Kết quả hoạt động khoá VI, mục tiêu, nhiệm vụ khoá VII nhiệm kỳ 2023 2028

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn - Kết quả  hoạt động khoá VI,  mục tiêu, nhiệm vụ khoá VII nhiệm kỳ 2023 - 2028
BBT: Ngày 29-30/11 Hội LV tỉnh Lạng Sơn tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ VII, về dự có 117 đại biểu. Đc Đoàn Thanh Sơn , Phó Chủ tịch tỉnh LS, Đc Lý Việt Hưng Giám đốc Sở NN&PTNT, đại diện các ban, nghành tỉnh LS đã về dự. Đc Phan Huy Thông, Phó Chủ tịch TT Hội LVVN, các đc Chủ tịch Hội LV các tỉnh Bắc Giang, Thái nguyên, Bắc Ninh thay mặt Hội LVVN  tham dư, chúc mừng Đại hội.

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn - Kết quả  hoạt động khoá VI,

mục tiêu, nhiệm vụ khoá VII nhiệm kỳ 2023 - 2028

 ( Trích Báo cáo của Hội LV tỉnh Lạng Sơn)

I. Tóm tắt kết quả hoạt động khóa VI (2018-2023)

1. Công tác xây dựng tổ chức Hội

- Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 121-UB/QĐ-TC ngày 08 tháng 6 năm 1987, đến nay đã trải qua 5 kỳ Đại hội. Thực hiện Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ Hội Làm vườn 11 huyện, Thành phố đã kiện toàn lại theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. Nhiệm kỳ 2018 – 2023 trên địa bàn toàn tỉnh đã có 152 Hội Làm vườn xã, 495 chi Hội Làm vườn thôn bản với 12.534 hội viên tăng 11% so với đầu nhiệm kỳ.

- Hội LV Lạng Sơn được UBND Tỉnh duy trì là Hội đặc thù, hàng năm được Tỉnh cấp ngân sách ( khoảng 500 triệu đồng) cho 5 biên chế hoạt động công tác Hội, ngoài ra hàng năm tỉnh bố trí khoảng 250 triêu từ kinh phí sự nghiệp để xây dựng mô hình, đây là thuận lợi cơ bản để Hội thực hiện nhiệm vụ được giao. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ luôn đoàn kết, thống nhất…

- Tỉnh vẫn chủ trương bố trí Chủ tịch Hội kiêm nhiệm là Lãnh đạo của Sở NN&PTNT.

 

2.Kết quả hoạt động Hội Làm vườn tỉnh

2.1. Tuyên truyền công tác Hội và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật

- Tổ chức được 483 lớp với 19.802 lượt cán bộ, hội viên các cấp tham dự nhằm tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, các chính sách của HĐND, UBND tỉnh kết hợp với tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, lồng ghép với chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật.

- Cấp phát được 15.597 bộ tài liệu hướng dẫn tổ chức, hoạt động và quản lý Hội, tài liệu chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong liên kết sản xuất, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm.

2.2. Công tác nghiên cứu, chuyển giao TBKT, xây dựng mô hình, phát triển kinh tế  VAC

- Hội LV tỉnh thực hiện đề tài “Xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể Hoa đào Lạng Sơn” 2020-2022. Kết quả xác định được bản đồ vùng trồng hoa đào mang NHTT “Hoa đào Xứ Lạng” gồm 53 xã, thị trấn, có 153 tập thể cá nhân đăng ký sử dụng NHTT, cấp phát 37000 tem truy xuất nguồn gốc.

- Trong  nhiệm kỳ, Hội Làm vườn tỉnh đã triển khai được 4 dự án áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào sản xuất (giống lúa mới Liên ưu 362; trồng cây thanh long ruột đỏ; tuyển chọn giống trám đen…), với tổng số vốn được hỗ trợ là 1.531,9 triệu đồng cho 76 hộ hội viên tham gia thực hiện với quy mô 16,2 ha cây trồng các loại tại 4 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Hữu Lũng và huyện Văn Quan.

z4928466374429_e1be71b8007ec3d29f7d3f626c988e9e (600 x 450)z4928466953074_b85598116ed15c6f85b713b3895cea85 (600 x 450)

- Thực hiện phương châm chỉ đạo của tỉnh, của ngành là mỗi huyện có một sản phẩm chủ lực, Hội Làm vườn tỉnh và các huyện đã chủ động tham mưu và được tỉnh giao quản lý, khai thác các chỉ dẫn địa lý gắn với các loại nông sản nổi tiếng như:

STT

Địa chỉ

Sản phẩm gắn nhãn hiệu tập thể

Ghi chú

1

Hội Làm vườn tỉnh Lạng Sơn

“Hoa đào Xứ Lạng”

153 tập thể, cá nhân

2

Hội Làm vườn huyện Đình Lập

‘Ba kích Đình Lập”

80 hộ

3

Hội Làm vườn huyện Lộc Bình

“Chanh rừng mẫu Sơn”

 

Khoai lang Lộc Bình”

 

Nấm hương Mẫu Sơn”

 

4

Hội Làm vườn huyện Bắc Sơn

“Quýt vàng Bắc Sơn”

600 ha

“Lạc đỏ Bắc Sơn”

Đang thực hiện

5

Hội Làm vườn huyện Bình Gia

“Thanh long Bình Gia”

 

“Lạp xườn Bình Gia”

 

6

Hội Làm vườn huyện Văn Quan

“Trám đen Văn Quan”

181 hộ

“Cao khô Chợ Bãi”

19 hộ

7

 Hội Làm vườn huyện Tràng Định

“Quế Tràng Định”

 

“Quýt Tràng Định”

 

8

Hội Làm vườn huyện Văn Lãng

“Hồng Vành khuyên Văn Lãng”

1300 ha

9

Hội Làm vườn huyện Hữu Lũng

“Nem nướng Hữu Lũng”

 

“Măng bát độ Hữu Lũng”

 

“Quả tươi Hữu Lũng”

 

- Hội xây dựng 6 mô hình VAC điểm gồm: Chăn nuôi gà an toàn sinh học; trồng khoai tây thương phẩm chất lượng cao gắn với tiêu thụ sản phẩm; Khảo nghiệm giống lúa mới Liên ưu 362; Trồng cây thanh long ruột đỏ; Trồng thâm canh trám đen; Trồng rau ăn lá các loại an toàn lệch vụ; trồng lạc giống mới năng suất cao... Kết quả thu hoạch Năng suất của các mô hình đã cao hơn năng suất sản xuất theo tập quán canh tác cũ từ 30 – 40%.

- Trong nhiệm kỳ hội viên Hội Làm vườn các cấp đã tham gia đối ứng kinh phí cùng Nhà nước xây dựng mô hình phát triển kinh tế VAC là 1.082,1 triệu đồng.

2.3. Công tác thi đua khen thưởng

 Trong nhiệm kỳ, tập thể, cán bộ, hội viên Hội Làm vườn trên toàn tỉnh đã nhận Bằng khên của Hội LVVN cho 15 tập thể, 16 cá nhân; 1 Bằng khên của UBND tỉnh cho Hội LV tỉnh, 10 Bằng khen của Sở NN&PTNT cho được nhiều Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của cấp trên trao tặng.

z4928468109881_ef448269befc9f56f4272bba7c426a6c (600 x 450)z4928923264488_a2240e1dd144ed46f6eaf646c0141d1c (600 x 450)

Đc Phan Huy Thông, PCTTT Hội LVVN tặng hoa, phát biểu chào mừng Đại hội.

3. Tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm

3.1. Tồn tại hạn chế

Công tác chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội Làm vườn các cấp còn chậm, hình thức hoạt động công tác Hội chưa đa dạng, chưa có sức thu hút mạnh mẽ hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Công tác tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ cho hội viên phát triển kinh tế VAC để liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân tiêu thụ nông sản cho bà con hội viên còn rất khó khăn, chưa thực sự tạo được động lực đủ mạnh để thu hút nhiều hội viên hơn nữa.

3.2. Nguyên nhân

- Nguyên nhân khách quan

Phong trào kinh tế VAC của địa phương có điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên về địa hình chủ yếu là đồi núi, quy mô sản xuất nhỏ, lẻ; thiên tai bão lũ, rét đậm, rét hại thường xuyên xảy ra đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác Hội và phong trào phát triển kinh tế VAC.

- Nguyên nhân chủ quan

Vị trí chủ chốt của tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã hoàn toàn là kiêm nhiệm, bận nhiều công việc chuyên môn chưa giành nhiều thời gian thực hiện nhiệm vụ công tác Hội.

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện đúng mức cho Hội Làm vườn các cấp hoạt động; vị trí, vai trò của tổ chức Hội Làm vườn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế VAC trên địa bàn chưa được quan tâm đúng mức.

3.3. Bài học kinh nghiệm

Một là, nắm vững các chủ trương, đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chương trình phát triển kinh tế - xã hội, An ninh – quốc phòng của tỉnh; Chương trình công tác của Ngành để chỉ đạo, triển khai thực hiện gắn với mục tiêu phát triển kinh tế VAC và thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

Hai là, tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động của Hội Làm vườn các cấp, chú trọng, nâng cao chất lượng hoạt động, tư vấn, dịch vụ, hỗ trợ hội viên, tổ chức tập hợp hội viên có cùng sở thích giúp nhau phát triển kinh tế VAC. Phương châm hoạt động của Hội là gắn nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức Hội, phát triển hội viên với xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất làm điểm để nhân rộng phong trào phát triển kinh tế VAC. Tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Ba là, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, sở, ngành, đoàn thể, sự giúp đỡ, hỗ trợ, hợp tác, liên kết  của các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài tỉnh tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ.

Bốn là, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực công tác, có kỹ năng  dân vận tốt, có tâm huyết với nhiệm vụ, sâu sát với hội viên, nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tỉnh hình mới.

z4928925649914_f76a5158d880f6cd7abc783810ed6d25 (600 x 450)

BCH mới gồm 17 ủy viên, Đc Đinh Thị Thu, Phó GĐ Sở NN&PTNT ( cầm micro) được bầu làm Chủ tịch, Đc Trình Thị Luyến ( thứ hai từ phải sang) tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch thường trưc

II. Mục tiêu, nhiệm vụ khoá VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

1. Mục tiêu chủ yếu

-Hàng năm 100% cán bộ, viên chức và 85% hội viên Hội Làm vườn được học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 100% hội viên được nghiên cứu Điều lệ Hội Hội Làm vườn.

-Đẩy mạnh nâng cao chất lượng tổ chức Hội và phát triển hội viên; Phấn đấu mỗi năm tăng thêm 2 - 3 xã, phường có tổ chức Hội Làm vườn trở lên gắn với các mô hình phát triển kinh tế VAC có liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nông dân đạt hiệu quả.

-Phát triển hội viên mới: bình quân mỗi năm kết nạp thêm từ 100 hội viên trở lên. (Cả nhiệm kỳ sẽ kết nạp được thêm ít nhất được 500 hội viên).

-Hàng năm có từ 80% trở lên số hội viên Hội Làm vườn được bồi dưỡng kiến thức khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.

-Hàng năm mỗi Hội Làm vườn cấp huyện xây dựng được ít nhất 01 mô hình phát triển kinh tế VAC ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất có thu nhập từ 100 triệu trở lên, gắn với sử dụng nhãn mác sản phẩm để nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

2. Nhiệm vụ cụ thể

-Tuyên truyền, phối hợp tổ chức chỉ đạo cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ hội và hội viên Hội Làm vườn.

-Xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội cấp huyện, cấp xã vững mạnh là nhân tố quyết định trong phong trào phát triển Chi hội cơ sở và Hội viên, và là yếu tố cơ bản để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế VAC để thu hút hội viên tham gia vào tổ chức Hội.

-Đổi mới phương pháp, hình thức hoạt động của Hội phù hợp với nguyện vọng và nhu cầu thực tế của hội viên. Mở rộng các hình thức tổ chức sinh hoạt của Hội, tạo cơ hội để các Chi hội VAC cùng sở thích được giao lưu học hỏi trao đổi lẫn nhau. Tạo điều kiện để tổ chức Chi hội cơ sở có đủ tư cách pháp nhân để hoạt động và được tiếp cận các nguồn vốn với lãi suất ưu đãi để sản xuất phát triển kinh tế VAC.

-Đẩy mạnh phong trào phát triển kinh tế VAC ứng dụng khoa học kỹ thuật có hiệu quả bằng cách liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ, xây dựng nhãn mác, thương hiệu sản phẩm; Đối với những địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc ít người phát triển kinh tế VAC còn rất chậm, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún mang tính tự cung, tự cấp sẽ xây dựng các mô hình trình diễn với những sản phẩm đặc sản có lợi thế cạnh tranh, có giá trị kinh tế cao để hội viên đến tham quan học tập để thúc đẩy nhanh phong trào phát triển kinh tế VAC.

-Chủ động hối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa những tin, bài giới thiệu về kinh tế VAC; Những điển hình tiên tiến về hoạt động công tác Hội; Lồng ghép với việc triển khai các chương trình dự án, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để nâng cao kiến thức phát triển kinh tế VAC cho cán bộ, hội viên.

-Tạo dựng nguồn kinh phí hoạt động bằng nhiều hình thức, phát triển các loại hình dịch vụ, mở rộng các ngành nghề kinh doanh để tạo thêm nguồn thu; Xây dựng các mô hình điểm kết hợp quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc sản của các địa phương đã có thương hiệu nhãn mác như: Hồng không hạt Bảo Lâm, Hồng Vành khuyên Văn Lãng, quýt vàng Bắc Sơn, na Chi Lăng, thạch đen lạng Sơn, rau an toàn Cao Lộc, Thành phố, quả tươi Hữu Lũng,... góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị nông sản cho Hội viên.

3. Giải pháp chủ yếu

-Tranh thủ sự quan tâm của Hội Làm vườn Vịêt Nam; sự phối hợp chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở; Sự tạo điều kiện của Sở Nông nghiệp và PTNT và sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ngành có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác Hội và phát triển kinh tế VAC.

-Duy trì chế độ sinh hoạt thường kỳ của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Làm vườn tỉnh. Từng bước nâng cao năng lực nghiệp vụ công tác của cán bộ Hội; tăng cường mối quan hệ với Hội Làm vườn Việt Nam để có được sự tạo điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần giúp cho Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

-Trên cơ sở các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phát động các phong trào thi đua phát triển Chi hội và Hội viên căn cứ vào chỉ tiêu nhiệm vụ và Nghị quyết đã để ra lựa chọn địa bàn phù hợp để làm điểm, sau đó tiến hành sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tuyên truyền nhân ra diện rộng.

-Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng từ các mô hình kinh tế VAC điển hình có nhiều đóng góp cho phong trào phát triển kinh tế VAC và phong trào phát triển Hội viên. Tổ chức khen thưởng động viên kịp thời tạo động lực thúc đẩy công tác Hội phát triển.

 

:

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập