Hội Làm vườn Việt Nam thành lập 3 Ban chuyên môn

Hội Làm vườn Việt Nam thành lập 3 Ban chuyên môn
BBT: Nhằm đẩy mạnh các hoạt động của Hội, Lãnh đạo Hội đã ban hành các quyết định thành lâp, nhân sự, chức năng nhiệm vụ của 3 Ban chuyên môn: Khoa học và Chuyển giao công nghệ, Hợp tác quốc tế và Liên kết sản xuất và thị trường thuộc Hội.

Hội Làm vườn Việt Nam thành lập 3 Ban chuyên môn

 

I. BAN KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

1. Nhân sự

- Trưởng ban: Ông Phan Huy Thông - Phó Chủ tịch thường trực 

- Phó Ban: Ông Lê Quốc Thanh, Ủy viên BTV và ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên BTV.

- Các ủy viên: 

+ Bà Nguyễn Thị Lam Giang, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Giám đốc Trung tâm tư vấn và hỗ trợ phát triển cộng đồng nông thôn;

+ Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Hội;

+ Ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Hội;

+ Ông Hồ Huy Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội;

+ Ông Đặng Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Hội;

+ Ông Lê Văn Đức, Hội viên;

+ Ông Nguyễn Văn Dân, Hội viên;

+ Bà Nguyễn Thị Hải, Hội viên.

2. Chức năng: Tham mưu, xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động về Khoa học và Chuyển giao công nghệ trình Chủ tịch Hội phê duyệt và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

3. Nhiệm vụ:

a) Tuyên truyền, phổ biến thông tin, tư vấn kiến thức cho Hôi viên về khoa học, công nghệ, tiến bộ KHKT, quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan trong lĩnh vực nghề làm vườn và VAC.

b) Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Hội theo dõi, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn các điển hình về vườn mẫu, vườn chuẩn nông thôn mới, vườn đô thị, vườn sinh thái đa mục tiêu, mô hình VAC, mô hình trang trại, gia trại… ứng dụng có hiệu quả KHCN; tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng trong thực tiễn.

c) Tham gia tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng, phối hợp tổ chức các đoàn tham quan, khảo sát học tập, trao đổi kinh nghiệm trong nước và quốc tế nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng về khoa học, công nghệ nghề làm vườn và VAC cho cán bộ Hội, hội viên;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng và triển khai các đề tài, nhiệm vụ KHCN, dự án khuyến nông; nhiệm vụ khảo sát, đánh giá, thẩm định, nghiệm thu…do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt hoặc đặt hàng;

đ) Chủ trì hoăc phối hợp tham gia cung cấp các dịch vụ tư vấn, chuyển giao về khoa học kỹ thuật, công nghệ, cây, con giống, vật tư, thiết bị, công cụ phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm làm vườn và VAC; biên soạn tài liệu, video hướng dẫn, phổ biến kỹ thuật và tổ chức sản xuất trong lĩnh vực làm vườn và VAC;

e) Tham gia tư vấn, phản biện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các cơ chế, chính sách, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật, các đề án, dự án liên quan đến nghề làm vườn và VAC theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức khi được Lãnh đạo Hội phân công;h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Hội phân công.

II. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. Nhân sự: 

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Hội 

- Phó Ban: Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên BTV và ông Chu Văn Chuông, Ủy viên BTV Hội.

- Các ủy viên:

+ Ông Phan Văn Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Hội - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển  cộng đồng nông thôn - CCRD;

+ Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Chấp hành Hội.

2. Chức năng: Tham mưu, xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động về hợp tác quốc tế trình Chủ tịch Hội phê duyệt và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

3. Nhiệm vụ :

a) Thiết lập, phát triển quan hệ, triển khai các chương trình, dự án hợp tác với Hội Làm vườn các nước, các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội;

b) Tham gia tư vấn, phản biện các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế trong nông nghiệp, nông thôn và các lĩnh vực liên quan đến Hội.

c) Tổ chức các hội thảo, tập huấn trao đổi thông tin, kinh nghiệm quốc tế và kinh nghiệm của Việt Nam về nông nghiệp, nông thôn và nghề làm vườn với các nước, tổ chức trong và ngoài nước;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Hội phân công.

III. BAN LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ THỊ TRƯỜNG

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Duy Lượng - Phó Chủ tịch Hội 

- Phó Ban: Ông Ông Lê Đức Thịnh, Ủy viên BTV và ông Nguyễn Huy Điền, Ủy viên BTV Hội.

- Các ủy viên:

+ Bà Đào Thị Dung, Ủy viên BTV, Chủ tịch Hội Làm vườn Thái Nguyên;

+ Ông Nguyễn Văn Mười, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Phó Trưởng đại diện phụ trách Chi nhánh Hội Làm vườn Việt Nam ở phía Nam;

+ Ông Lê Luân, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Chủ tịch Hội LV tỉnh Phú Yên;

+ Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban chấp hành Hội, Chủ tịch Hội LV tỉnh Đồng Tháp;

+ Ông Lê Xuân Phương, Giám đốc Công ty TNHH sản xuất phân bón Phượng Hoàng.

2. Chức năng: Tham mưu, xây dựng, đề xuất các dự án, kế hoạch hoạt động về liên kết sản xuất và thị trường trình Chủ tịch Hội phê duyệt và chủ trì tổ chức triển khai thực hiện.

3. Nhiệm vụ :

a) Tư vấn, hỗ trợ hội viên phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm;

b) Tổ chức khâu nối các hội viên doanh nghiệp và Hội thành viên các địa phương hình thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả nghề làm vườn và VAC;

c) Tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, triển lãm, giới thiệu sản phẩm nghề làm vườn và VAC;

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Hội phân công.

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập