Trung tâm Vị Nông đã nghiên cứu thành công công nghệ mới về Biogas đa năng có hiệu suất họat động cao gấp 200% và khắc phụ được hoàn toàn các nhược điểm các mẫu hâm Biogas quy mô nhỏ

BBT: Trung tâm Vị Nông đơn vị trực thuộc Hội Làm vườn Việt Nam đã nghiên cứu thành công công nghệ mới về Biogas đa năng Vị Nông hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu, kết hợp hoàn hảo với hố xí tự hoại, xử lý có hiệu quả chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình, rác thải hữu cơ nông nghiệp quy mô hộ gia đình; có hiệu suất họat động cao gấp 200% và khắc phụ được hoàn toàn các nhược điểm cố hữu và hệ lũy của các mẫu hâm Biogas quy mô nhỏ

 

Năm 2019, tuy điều kiện tài chính và nhân sự rất khó khăn, nhưng Trung tâm Vị Nông đã phối hợp Trung tâm Khuyến viên Nghệ An, khắc phục khó khăn để hoạt động và đạt được một số kết quả sau đây:

Nghiên cứu thành công công nghệ mới về Biogas đa năng Vị Nông và được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) cấp 02 Bằng độc quyền sáng chế về Biogas đa năng Vị Nông:

+ Sau hơn 6 năm nay, Trung tâm Vị Nông đã phối hợp Trung tâm Khuyến viên Nghệ An, nghiên cứu phát triển thành công công nghệ mới về Biogas đa năng Vị Nông hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu, kết hợp hoàn hảo với hố xí tự hoại hiện đại hợp vệ sinh, xử lý có hiệu quả chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt hữu cơ hộ gia đình, rác thải hữu cơ nông nghiệp quy mô hộ gia đình; có hiệu suất họat động cao gấp 200% và khắc phụ được hoàn toàn các nhược điểm cố hữu và hệ lũy của các mẫu hâm Biogas quy mô nhỏ và vừa hiện có tại Việt Nam và trên thế giới; được Cục Sở hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp 02 bằng độc quyền sáng chế số: 1-0020468, ngày 8/ 01/ 2019 và Bằng số 1-0020872, ngày 28/ 03/ 2019.  

+ Bằng độc quyền sáng chế số: 1-0020468, cấp ngày 8/ 01/ 2019 cấp cho Thiết bị (Biogas Vị Nông) sản xuất khí sinh học từ chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt hữu cơ và sinh khối;

+ Bằng độc quyền số 1-0020872, cấp ngày 28/ 03/ 2019 cấp cho Thiết bị Biogas đa năng (Vị Nông) chế tạo sẵn, hoạt động theo nguyên lý Hoàn lưu.

+ Với các Bằng độc quyền sáng chế số: 1-0020468 và Bằng số 1-0020872, do Cục Sở Hữu Trí tuệ (Bộ Khoa học & Công nghệ) cấp, có hiệu suất hoạt động gấp 200 % so với các hầm Biogas đối chứng, làm thay đổi lịch sử 130 năm đối với các mẫu hầm Biogas có cửa nạp và cửa xả đặt cao khoảng giữa (1/2) chiều cao bể phân hủy về kết cấu, nguyên lý hoạt động, phương thức vận hành và phạm vị ứng dụng; đồng thời khắc phục toàn bộ các nhược điểm cố hữu của tất cả các mẫu hầm Biogas quy mô nhỏ và vừa tại Việt Nam và thế giới.

+ Bằng các quyết định cấp Bằng độc quyền Sáng chế, Cục Sở hữu Trí tuệ đã công nhận giải pháp kỹ thuật đáp ứng đủ các điều kiện về Tính mới, Trình độ sáng tạo, Khả năng áp dụng công nghiệp, Tính hiệu quả kinh tế và xử lý môi trường cao, đủ điều kiện lưu hành, ứng dụng rộng rãi vào sản xuất và đời sống xã hội.

Khởi động dự án làm việc với Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp & PTNT) về việc Báo cáo nghiên cứu khoa học đổi mới công nghệ thông qua Hội đồng Khoa học Bộ NN& PTNT theo tinh thần Thông tư 04/2018/TT-BNNPTNT, ngày 3/5/2018 của Bộ NN & PTNT về công nhận tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

Trung tâm đã nỗ lực, viết và nhiều lần sửa chữa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu đổi mới công nghệ Thiết bị Biogas đa năng Vị Nông xử lý ô nhiễm môi trường chăn nuôi và phế phụ phẩm nông nghiệp, đến nay văn bản hồ sơ đã được chấp nhận. Nếu Biogas đa năng Vị Nông được công nhận là công nghệ mới và được áp dụng cho ngành chăn nuôi cả nước, đây là bước tiến và triển vọng cho hoạt động của Trung tâm nói riêng và Hội Làm vườn nói chung trong tương lai. Lần đầu tiên trong cả nước có một tổ chức NGO thuộc Hội Làm vườn, nghiên cứu thành công công nghệ mới được cấp 02 bằng độc quyền sáng chế, hữu ích cho phát triển nghề làm vườn (VAC) nói riêng và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung.

Làm việc với Hội đồng Khoa học Tỉnh, Sở Khoa học & CN tỉnh nghệ An đưa vào ứng dụng rộng sáng chế độc quyền 1-0020468 tại Nghệ An. Hoàn thiện Dự án Ứng dụng sáng chế Biogas đa năng Vị Nông (sáng chế số: 1-0020468) xây dựng mô hình tích hợp hố xí tự hoại, xử lý chất thải chăn nuôi và rác thải sinh hoạt hữu cơ, xử lý ô nhiễm môi trường tại Nghệ An, đã được UBND tỉnh có quyết định cho phép triển khai, với dự toán kính phí 800.000.000 đồng, triển khai trong 02 năm 2020 – 2021.

Hoàn thiện và Đăng ký bảo hộ sáng chế thứ 3 với nội dung: Thiết bị Biogas Đa năng Vị Nông xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải hữu cơ nông nghiệp hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu. Mã số 1-2019-03383, ngày 26/ 6/ 2019.

Trên cơ sở thực tế thành công của Công nghệ mới Biogas đa năng Vị Nông hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu xử lý hoàn hảo chất thải chăn nuôi, rác thải sinh hoạt hữu cơ, rơm rạ, phế phụ phẩm nông nghiệp; Trung tâm đã nghiên cứu thiết bị Biogas Đa năng Vị Nông xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải hữu cơ nông nghiệp hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu, trình Cục Sở hữu Trí tuệ. Ngày 27/ 11/ 2019, Cục Sở hữu Trí tuệ đã có Quyết định số 106801 về chấp nhận đơn hợp lệ.

Với sáng chế Thiết bị Biogas đa năng hoạt động theo nguyên lý hoàn lưu, xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ, chất thải nông nghiệp, được phát triển bởi các ưu thế công nghệ: (1). Sử dụng ngay “cơ chế tự làm sạch” của tự nhiên và thúc đẩy cho nó hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn, thân thiện hơn vì mục đích làm cho Môi trường sạch hơn; (2). Xử lý triệt để rác thải sinh hoạt hữu cơ, rác thải nông nghiệp (phế phụ phẩm hữu cơ, xác gia súc gia cầm chết, sinh khối v.v…) thay cho công nghệ xử lý rác chôn lấp và đốt truyền thống, xử lý xác gia súc gia cầm chết vứt trôi sông, trôi kênh v.v…, (3). Giúp tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, kết quả của chu trình xử lý rác hữu cơ thu được ít nhất hai (02) sản phẩm có giá trị thân thiện môi trường và hữu ích cho cuộc sống (Biogas và phân hữu cơ vi sinh), thay vì chỉ thu được một (01) sản phẩm như các phương pháp truyền thống hoặc tái gây ô nhiễm môi trường; (4). Làm cho chuỗi năng lượng và thức ăn của tự nhiên được lưu chuyển một cách hữu ích cho cuộc sống con người và tự nhiên; (5). Thực hành vì một hành tinh Xanh, tốt đẹp hơn; (6). Biến rác thải sinh hoạt hữu cơ trở thành “tài nguyên”, được tái sử dụng mãi mãi.

Trong điều kiện khó khăn, sau khi được cấp hai bằng độc quyền sáng chế, tuy gặp rất nhiều khó khăn trong “bão” dịch tả lợn Châu Phi hoành hành, tỷ lệ trống chuồng rất lớn, nhưng được bà con nông dân tin tưởng, năm 2019, Trung tâm đã xây dựng mới thêm 02 hầm Biogas đa năng Vị Nông có thể tích 7 – 9 khối (bể phân hủy 5 – 7 m3), tích hợp với hố xí tự hoại hợp vệ sinh, có áp suất khí gas cao, đủ đun nấu thường xuyên cho gia đình, không phải đun củi và mua gas công nghiệp. Trong quá trình vận hành, nhiều bà con trong vùng, tuy đã làm hầm Compusite cũng đáng giá cao tỉnh hiệu quả của Biogas đa năng và muốn bỏ hầm Compusite xây hầm Biogas đa năng Vị Nông./.

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 28
  • Lượt xem theo ngày: 296
  • Tổng truy cập: 4422655