Bandar Toto Makau OLXTOTO OLXTOTO OLXTOTO TOTO12 KOITOTO KIKOTOTO KVTOTO OREO5D AGENOLX OLXTOTO TOTOT12 KOITOTO KIKOTOTO KVTOTO OREO5D AGENOLX OLXTOTO KOITOTO TOTO12 KIKOTOTO KVTOTO OREO5D OLXTOTO olxtoto login rtp olxtoto olxtoto link olxtoto. olxtoto 4d
VƯỜN KIỂU MẪU -10. Tiêu chí và tình hình phát triển Vườn mẫu Nông thôn mới tại TP. Hải Phòng 2022-2024 - Hội Làm vườn Việt Nam

VƯỜN KIỂU MẪU 10. Tiêu chí và tình hình phát triển Vườn mẫu Nông thôn mới tại TP. Hải Phòng 20222024

BBT: Căn cứ chủ trương phát triển NN-NT của Thành phố, học tập kinh nghiệm của các tỉnh bạn, Hội Làm vườn TP. Hải Phòng đã xây dựng tiêu chí và kế hoạch phát triển vườn mẫu NTM theo hướng NN hữu cơ, NN tuần hoàn giai đoạn 2022-2024.

Tiêu chí và tình hình phát triển Vườn mẫu

Nông thôn mới tại TP. Hải Phòng 2022-2024

Tham luận của bà Ngô Thị Minh Hà - Chủ tịch Hội LV Hải Phòng

 

1. Khái quát căn cứ xây dựng kế hoạch xây dựng và phát triển Vườn mẫu

Để xây dựng Kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn tại thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2022- 2024, Hội làm vườn thành phố Hải Phòng đã dựa trên những chủ trương, chính sách từ các văn bản như sau:

Căn cứ Quyết định số: 109/2018/QĐ-CP ngày 29/08/2018 của Chính phủ về Nông nghiệp hữu cơ;

Căn cứ Quyết định số: 2288/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 về quy hoạch Khu, Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030;

Quyết định số: 3376/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn kiểu mẫu thành phố Hải Phòng giai đoạn 2020-2025;

Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố ngày về Quy định canh tác hữu cơ trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

Quyết định số:150/QĐ- UBND ngày 25/06/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về Kế hoạch Cơ cấu lại ngành nông nghiệp thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021-2024.

2. Tiêu chí xây dựng, đánh giá vườn mẫu tại Hải Phòng, giai đoạn 2022-2024

a) Có quy hoạch, thiết kế một (từ quy hoạch đã có của Chương trình xây dựng NTM thành phố) cách khoa học, hợp lý nhằm khai thác, bảo vệ hiệu quả hơn về tài nguyên đất, nước, tài nguyên thực vật, phát triển vườn theo hướng hiệu quả bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái cảnh quan.

b) Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật: có áp dụng ít nhất một trong các ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ tiên tiến khác vào các khâu sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến và xử lý môi trường.

c) Sản phẩm của vườn mẫu phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; giá trị sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chủ lực của thành phố, địa phương chiếm tỷ lệ tối thiểu 70% tổng giá trị sản phẩm từ vườn.

d) Thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đối với cây trồng, vật nuôi trong vườn mẫu cao hơn tối thiểu từ 1,3 lần so với thu nhập các vườn đại trà trong xã phường.

đ) Về môi trường - cảnh quan của vườn mẫu: Tỷ lệ hàng rào xanh đạt 70% tường rào; Tỷ lệ cây xanh, cây cảnh, cây ăn quả trong diện tích đất ở của hộ gia đình 20%; Chuồng trại chăn nuôi, ao hồ nuôi trồng thủy sản phải theo hướng an toàn sinh học, VietGAP, hướng sản xuất hữu cơ hoặc hữu cơ; Đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường (có sử dụng bể biogas hoặc chế phẩm sinh học, đảm bảo vệ sinh môi trường...; có ao chứa nước thải, nước cấp, nước lắng…).

Có hệ thống mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường, chất thải rắn hộ gia đình trước khi tập kết tại điểm thu gom phải được phân loại. Các chất thải hữu cơ được ứng dụng công nghệ sinh học xử lý làm phân bón.

3. Nội dung, giải pháp chủ yếu

3.1. Rà soát, khảo sát, lựa chọn điểm xây dựng mô hình vườn mẫu, khu vườn mẫu tại các huyện quận

- Trên cơ sở các chương trình, kế hoạch của Thành ủy, UBND thành phố về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM..., Hội VAC cấp huyện quận lập, tổ chức thực hiện kế hoạch, đào tạo tập huấn, chuyển giao TBKT xây dựng vườn mẫu, khu vườn mẫu tại địa phương.

- Khảo sát, lựa chọn xây dựng mô hình toàn bộ các xã đạt chuẩn nông thôn mới (139 xã thị trấn), ưu tiên lựa chọn những xã đang xây dựng hoặc đã đạt chuẩn xã nông thôn kiểu mẫu để xây dựng mô hình vườn mẫu, khu vườn mẫu.

- Chỉnh trang, liên kết các vườn mẫu đã được xây dựng thành khu vườn mẫu tập trung sản xuất hàng hóa ATTP, VietGAP, hữu cơ, sản phẩm OCOP gắn với tiêu thụ, có truy xuất nguồn gốc hàng hóa.

3.2. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến tại vườn mẫu, khu vườn mẫu giai đoạn 2022- 2024

3.2.1. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong hợp phần trồng trọt của mô hình vườn mẫu

- Đẩy mạnh triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trú trọng ứng dụng công nghệ vi sinh, công nghệ tiên tiến: canh tác lúa cải tiến (SRI), quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), sản xuất cây trồng trong nhà lưới, sử dụng màng che phủ, hệ thống tưới tự động, tưới nhỏ giọt, điều khiển tự động quy trình chăm sóc và bảo vệ thực vật, vòm che thấp, màng phủ nông nghiệp…

- Vườn mẫu sản xuất rau màu, cây quả theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn hữu cơ gắn với chứng nhận và gắn nhãn mác sản phẩm; canh tác nông nghiệp hữu cơ… gắn tiêu thụ sản phẩm. Vườn mẫu có hợp phần sản xuất cây ăn quả tập trung tại các huyện An Lão, Thủy Nguyên, Vĩnh Bảo, huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn; Cây rau màu tập trung tại huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, Kiến Thụy, các quận Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn.

- Vườn mẫu, khu vườn mẫu sản xuất cây hoa, cây cảnh tập trung phát triển tại huyện An Dương, Thủy Nguyên, An Lão, Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Cát Hải, các quận Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Kiến An, Đồ Sơn, Dương Kinh. 

- Tuyên truyền mở rộng quy mô áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, giảm tổn thất sau thu hoạch; tăng cường chế biến gạo, rau màu, cây ăn quả; xây dựng thương hiệu lúa gạo chất lượng gắn tiêu thụ tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy.

- Hợp phần vườn mẫu sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu tập trung tại huyện Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, Kiến Thụy

3.2.2. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong hợp phần chăn nuôi của mô hình vườn mẫu

- Tập trung tiếp nhận chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phát triển vật nuôi chủ lực: lợn, gia cầm. Những vật nuôi khác như: trâu, bò, dê, thỏ, thủy cầm, ong… phát triển phù hợp với từng vùng sinh thái và nhu cầu của thị trường; tăng cường áp dụng quy trình kỹ thuật hướng dẫn sản xuất chăn nuôi an toàn theo VietGAHP

- Về chăn nuôi lợn, gia cầm: Mở rộng mô hình đàn lợn ngoại cao sản, lợn địa phương (lợn Mán, lợn rừng); chăn nuôi theo hướng hữu cơ và hữu cơ; áp dụng tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, chuồng trại theo hướng chăn nuôi công nghiệp và công nghệ cao gắn với công nghệ biogas, xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ, không gây ô nhiễm môi trường. Về chăn nuôi gia cầm: Áp dụng quy trình VietGAHP, áp dụng chăn nuôi theo hướng hữu cơ, hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm sinh học, acid hữu cơ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế, xử lý môi trường triệt để; ứng dụng tiến bộ về giống chuyển đổi cơ cấu giống theo hướng nâng cao tỷ trọng gà lông màu (gà Liên Minh, Đông Tảo, Đông Tảo lai, gà Ri lai, gà siêu trứng…); phát triển giống vịt có năng suất chất lượng cao. Chú trọng chăn nuôi gia cầm sử dụng thức ăn vi sinh.

3.2.3. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong hợp phần nuôi trồng thủy sản của mô hình vườn mẫu

- Trong hợp phần thủy sản cần tăng cường áp dụng quy trình nuôi trồng và bảo quản chế biến sản phẩm thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm theo Quyết định số 457/QĐ-SNN ngày 10/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT; xây dựng mô hình nuôi trồng thuỷ sản hữu cơ.

- Phát triển mở rộng mô nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, quy trình thực hành nuôi tốt, an toàn sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; đa dạng hóa đối tượng và phương thức nuôi phù hợp với lợi thế của từng vùng, từng địa phương; liên kết sản xuất theo chuỗi từ cung ứng giống, vật tư đầu vào, kỹ thuật, nuôi đến chế biến thủy sản. Phát triển ứng dụng công nghệ sinh học, vi sinh trong nuôi các sản phẩm thủy sản chủ lực như: tôm thẻ chân trắng, tôm sú, ngao, cá rô phi,…Với nhóm đối tượng sản phẩm chủ lực như tôm thẻ chân trắng, cá rô phi áp dụng công nghệ biofloc, theo quy trình VietGAP… hình thành một số vùng nuôi trồng thủy sản để sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, ở các quận, huyện: Dương Kinh, Đồ Sơn, Kiến An, Tiên Lãng, Kiến Thụy, Vĩnh Bảo, Thủy Nguyên. Với nhóm nuôi thương phẩm một số giống mới theo quy phạm VietGAP gắn với tiêu thụ sản phẩm (Cua bùn Scylla serata, tôm càng xanh toàn đực, tôm thẻ chân trắng SPR, tôm thẻ chân trắng kháng bệnh SPF, rô phi chịu lạnh G1 và BFT).

3.2.4. Đẩy mạnh ứng dụng TBKT trong xử lý chất thải trong sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản thành phân hữu cơ trong vườn mẫu

- Vận động nông dân không đốt rơm rạ ngoài đồng ruộng, ven đường đi, mương máng, công trình thủy lợi gây ô nhiễm không khí; Mở rộng ứng dụng chế phẩm sinh học trong xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ, cải tạo độ phì đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao hiệu quả sản xuất, tại các huyện quận.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vi sinh, ủ nóng hoặc ủ lạnh các phế phụ phẩm, chất thải của quá trình sản xuất nông nghiệp, thủy sản thành phân bón hữu cơ hoặc phân hữu cơ vi sinh.

- Vận động nhân dân phân loại rác ngay từ đầu nguồn (phân loại chất hữu cơ riêng, vô cơ, thành phần khác riêng) ứng dụng công nghệ vi sinh xử lý mùi, phân hủy thành phân bón hữu cơ an toàn cho cây trồng, môi trường sống.

3.3. Mở rộng mô hình vườn sản xuất nông sản chủ lực, an toàn thực phẩm, sản phẩm OCOP gắn với tiêu thụ sản phẩm tại vườn mẫu, khu vườn mẫu

- Tăng cường tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức thực hiện, áp dụng các chính sách có liên quan đến phát triển sản xuất hàng hóa gắn truy xuất nguồn gốc, liên kết tiêu thụ vào vườn mẫu, khu vườn mẫu của Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017, Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019, Quyết định 3376/QĐ- UBND ngày 31/12/2019, Quyết định 150/QĐ-UBND thành phố ngày 25/06/2021.

- Sản phẩm chủ lực tại vườn mẫu, khu vườn mẫu: Nhóm cây trồng, vật nuôi, chủ lực cấp thành phố gồm: rau củ quả an toàn, thuốc lào, hoa (lay ơn, đồng tiền, phong lan,…), cây cảnh (đào, quất); gà lông màu, lợn thịt chất lượng cao; tôm thẻ chân trắng, cá rô phi, cá vược, trắm đen.

- Sản phẩm có lợi thế so sánh của các địa phương tại các vườn mẫu, khu vườn mẫu: Trên cơ sở lựa chọn một số sản phẩm địa phương để tập trung ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp,  gắn truy xuất nguồn gốc liên kết tiêu thụ sản phẩm.

- Các vườn mẫu, khu vườn mẫu cần được liên kết lại trong sản xuất, thu hoạch bảo quản, chế biến được gắn tem nhãn hàng hóa. Đẩy mạnh thu hút DN, tổ chức cá nhân tiêu thụ sản phẩm trực tiếp, trực tuyến (thương mại điện tử, Sàn TMĐT) đảm bảo tính bền vững trong khu vườn mẫu.

4. Một số kiến nghị

- Trung ương Hội nên có văn bản cụ thể chủ trương thống nhất, chỉ đạo các tỉnh/thành phố Hội tổ chức xây dựng mô hình Vườn mẫu.

- Cần thống nhất tiêu chí xây dựng Vườn mẫu cho các khu vực sinh thái, kinh tế-xã hội trong cả nước.

- Trung ương Hội nên đề xuất với Bộ NN&PTNT có những dự án xây dựng vườn mẫu gắn với xây đựng NTM cho các khu vực sinh thái, kinh tế-xã hội cho phù hợp.

- Trung ương Hội cần tăng cường công tác tập huấn, hội thảo, tuyên truyền, tham quan những mô hình vườn mẫu hiệu quả trong cả nước và nước ngoài.

 

MỘT SỐ MÔ HÌNH VƯỜN MẪU CỦA HẢI PHÒNG

20220711_093315 (300 x 225)

 Đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam thăm mô hình trồng hoa lan, cây cảnh của gia đình bác Phạm Thanh Phương. Vườn mẫu tại Thị trấn An Dương, huyện An Dương, TP Hải Phòng

20220711_164951 (300 x 225)

 Đoàn công tác của Hội Làm vườn Việt Nam đến thăm mô hình trồng táo bàng la kết hợp với nuôi cá, gà của anh Bùi Duy Dũng (phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

 

Gửi ý kiến của bạn


Liên kết website

Video Clip

Thông tin tiện ích

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP XANH VIỆT NAM Công ty phượng hoàng

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về hoạt động của Hội Làm vườn Việt Nam
Hoạt động có hiệu quả
Hoạt động không hiệu quả
Không có ý kiến
 
Danh bạ điện thoại Hỏi đáp Văn bản Liên hệ

FaceBook

Thống kê truy cập

  • Trực tuyến: 45
  • Lượt xem theo ngày: 2635
  • Tổng truy cập: 3850679